info@stundars.fi

Avoin työpaikka – amanuenssi esinekokoelmatehtäviin

Stundarsin museo Mustasaaressa hakee amanuenssia ulkoilmamuseoomme. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto, hyvät kielitaidot ruotsin-, suomen- ja englanninkielissä sekä työkokemusta museoalalta.

Amanuenssina vastaat Stundarsin esinekokoelmista, niiden inventoinnista ja luetteloinnista sekä digitalisoinnista käyttäen Museum Plus -kokoelmahallintajärjestelmää. Amanuenssin työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen museopedagogisiin tehtäviin, yleisötapahtumissa avustaminen sekä projektitoiminta.

Stundarsin museota ylläpitää Stundars r.f. Mustasaaressa. Museo käsittää 70 rakennusta ja noin 10000 museoesinettä sekä arkisto-, tekstiili- ja valokuvakokoelmia.

Lisätietoja amanuenssin työpaikasta antaa museonjohtaja Gunilla Sand, puh. 050-3557106, gunillla.sand@stundars.fi Hakemukset lähetetään viimeistään 1.6.2021.