Inhiberad! Föreläsning: Förbereda vårblomning

OBS! Tyvärr måste vi inhibera lördagens föreläsning ”Förbereda vårblomning”.HUOM! Valitettavasti joudumme perumaan lauantain luennon ”Valmistele kevään kukkaloisto”. Förbereda vårblomningFöreläsning med hortonom Kaj Löfvik.Lördag 29.10.2022. kl 13-15 på Stundars Scilla, snödroppe, krokus, klosterlilja… När mörkret smyger sig på tänkte vi förbereda en fin vår genom att sätta vårblommande lökar i jorden.

Läs mer

Höstutfärd till Brinken

Stundars höstutfärd till BrinkenMåndagen den 29.8. kl 17.15 Välkommen med på Stundars höstutfärd till Brinkens museum i Malax! Under den guidade turen bekantar vi oss med museet som har ca 20 byggnader, de flesta från 1800-talet, och med den stora trädgården. Dessutom får vi se på museets arbets- och utställningsutrymmena

Läs mer

Temadag på Stundars: Historiska landskap

Temadag på Stundars: Historiska landskap, Torsdag 21.7 kl. 11-16 Under temadagen om ”Historiska landskap” bekantar vi oss med hur vår miljö har förändrats och vilken inverkan människan har haft i landskapet. I programmet finns bland annat en landskapsguidning och en trädgårdsguidning till Stundars bostadsområde. Solf sockenmagasin i centrum av byn

Läs mer

Temadag på Stundars: Byggnadsvård

Temadag på Stundars: ByggnadsvårdTorsdag 14.7. kl. 11-16 Under temadagen för byggnadsvård bekantar vi oss med ytbehandlingens historia genom de olika museihusen på Stundars. I programmet finns en guidad tur ”Traditionella målfärger och målningstekniker”. För barnen ordnas en egen workshop där man får bygga sitt eget hus. Program: 11.00-16.00 Utställning: Byggnadsvård, Byskolan

Läs mer

Fönsterdag på Stundars

Fönsterdag på Stundars Stundars deltar i den nationella fönsterdagen lördagen den 14.5.2022. Vi arrangerar program vid Stundars lager på Tackholmsvägen (bakom Tähtipyörä), Tackholmsvägen 6, 65450 Solf. Vi är på plats kl 11-14.Vi säljer gamla fönster och andra byggnadsdelar, som tex dörrar, från vårt lager. Det finns fönster i olika storlekar

Läs mer

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus

Föreläsning: Fuktskador och innemiljöproblem i gamla hus Torsdag 7.4.2022 kl. 17-19 i Hemmersgården Mikael Anderssén föreläser om ”Fuktskador och problem med inomhusluft i gamla hus”. Föreläsningen utgår bland annat från de problem som uppdagats i en av museibyggnaderna på Stundars – och hur man löst dessa. I slutet av föreläsningen

Läs mer

Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?

Projekt ”Härliga hus i Österbotten” ordnar ett diskussions- och nätverkstillfälle ”Det österbottniska byggnadsarvet – en trumf för turismen?” tisdag 22.3.2022 kl. 13-15 på Stundars museum i Korsholm. Temat för evenemanget är det österbottniska byggnadsarvet och turismen. Vi vill väcka diskussion om hur det österbottniska byggnadsarvet kan göras mera synligt och

Läs mer

Efterlysning!

Stundars projekt ”Härliga hus i Österbotten” söker hantverkare skickliga på traditionellt byggande och försäljare av traditionella byggnadsmaterial och tillbehör. Projektet vill erbjuda synlighet för företag inom branschen och stöda de som restaurerar gamla hus att hitta professionella tjänster. Hantverkare och försäljare lyfts fram på projektets webbsidor som publiceras våren 2022.

Läs mer

Föreläsning och kurs: Reparation av timmerbyggnad

Föreläsning och kurs: Reparation av timmerbyggnad Planerar du att reparera en timmerbyggnad eller är du intresserad av timring? På Stundars museum i Korsholm arrangeras den 23.-24.10 en kurs om reparation av timmerbyggnader. På fredagen den 22.10 hålls en föreläsning i samma ämne. Som föreläsare och kurslärare fungerar etnolog Marcus Lepola.

Läs mer

Från startruta till verklighet – restaureringprojektets tidslinje

Välkommen med på ett byggnadsvårdsevenemang till Kristinestad 6-7.8.2021! Under temat ”Från startruta till verklighet – ett restaureringprojekts tidslinje” bekantar vi oss bland annat med skyddet och restaureringen av Carlsro och en byggnadshistorisk utredning samt med Kristinasällskapets verksamhet och gamla ytor och möjligheterna att bevara dem. Evenemanget arrangeras i Carlsro museum

Läs mer