Innovatiivinen ”Museo luokkahuoneena” hanke on aloitettu!

Hankkeen tarkoituksena on kehittää museota oppimisympäristönä ja luoda inspiroivia menetelmiä opetuksen käyttöön museoissa. Tavoitteena on kehittää yhteinen alusta, jossa museoiden tiedot ja koulujen tarpeet kohtaavat. Relevantin pedagogisen konseptin avulla pyritään oppilaille tarjoamaan parempaa historian ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä parempaa tietoisuutta kestävistä kulutus- ja tuotantomalleista. Hanke voidaan kytkeä moniin YK:n

Lue lisää