Museet som klassrum

Det innovativa projektet ”Museet som klassrum” har påbörjats! Projektet strävar efter att utveckla museet som lärmiljö och skapa inspirerande metoder för lärande i museer. Målet är att utforma en gemensam plattform där museernas kunskap och skolornas behov möts. Genom relevanta och ämnesöverskridande pedagogiska koncept vill vi erbjuda elever en ökad

Läs mer