Förstamajfest med torgförsäljning

Stundars erbjuder försäljningsplatser till årets 1:a maj-evenemang med torgförsäljning. Du är välkommen som försäljare om du har hantverk, grönsaker och livsmedel av EGEN produktion till försäljning. Vi har 16 försäljarplatser (Stundarsbord med tak, 30€) på Hantverkartorget bakom Tryckerimuseet. Andra försäljarplatser enligt överenskommelse. Beroende på väder kan vi ha 1500-3000 besökare. Utöver torgförsäljningen bjuder vi

Läs mer

Stundars verksamhet är miljöcertifierad

Stundars har i år arbetat med att fördjupa sitt hållbarhetsarbete. Ett bevis för detta kom denna vecka när verksamheten blev certifierad genom Finlands naturskyddsförbunds miljöhanteringssystem Ekokompassen. Följande steg är att bli klassade som hållbart resmål av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland (STF). Gunilla Sand är museichef på Stundars och

Läs mer

Stundars julmarknad 27.11.2022

Stundars traditionella julmarknad hålls söndagen den 27.11. kl 11-15 Bokningen av försäljarplatser öppnar 15.9. Alla försäljarplatser är bokade (12.10) Du får saluföra hantverk, grönsaker och livsmedel av EGEN produktion Kom i god tid – vi tar bort Din plats ifall du inte är här senast kl. 10. Försäljningsborden får inte plockas ner

Läs mer

Stundars Höstmarknad

Stundars höstmarknad hålls i år söndagen den 11.9.2022 kl 11-15. Bokningen har stängt. Du får saluföra hantverk, grönsaker och livsmedel av EGEN produktion Kom i god tid – vi tar bort Din plats ifall du inte är här senast kl. 10. Försäljningsborden får inte plockas ner före kl. 15. Marknaden

Läs mer

Förstamajfest med torgförsäljning

Efter två års paus kan vi igen fira vårens intågande med ett förstamajevenemang på Stundars söndagen den 1.5.2022 kl 12-15. I samband med evenemanget hålls torgförsäljning med begränsat antal försäljningsplatser. Om du är intresserad av att komma som försäljare eller om du har frågor kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg,

Läs mer

Anmälan till Hantverkarläger för barn öppnar 15.3./ FULLBOKAT

Lägret är fullbokat och vi tar emot anmälningar till väntelistan. I år hålls Stundars Hantverkarläger för barn 7-10.6.2022. På Hantverkarlägret får barnen prova på hantverk och hantverkstekniker individuellt och tillsammans med de andra barnen. Vi gör lunch och mellanmål tillsammans med barnen. Lägrets huvudspråk är svenska. Programmet startar varje dag

Läs mer

Museet som klassrum – projektresultat

Friluftsmuseer är perfekta klassrum. På museerna kan man arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan man lär sig! Den här var utgångspunkten när Stundars museum i Solf, Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa för ett drygt år sedan slog sig ihop och

Läs mer

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten

Ett samarbetsprojekt tillsammans mellan Oravais historiska förening och Stundars. Stundars friluftsmuseum och Oravais Historiska Förening har olika nischer och verksamhetsformer som kompletterar varandra. Museerna har dessutom stora landskapsområden och kulturmiljöer att sköta och vårda. Båda museerna är verksamma på så kallade RKY-områden eller byggda kulturmiljöer av riksintresse som upprätthålls av

Läs mer

Stundars julmarknad 28.11.2021

Bokningen av försäljarplatser till Stundars julmarknad är stängd och alla försäljarplatser är bokade. Bokningen för nästa julmarknad öppnar efter höstmarknaden 2022. Uppdatering 11.10.2021: Alla försäljningsplatser är bokade, men vi tar emot bokningar till reservlistan. Uppdatering 21.9.2021: Takborden är fullbokade, men vi erbjuder de andra alternativen. Marknadsplats med Stundars takbord 200×80

Läs mer

Stundars höstmarknad 12.9.2021

Bokningen av försäljarplatser har stängt. Vid frågor kontakta maria.blomberg@stundars.fi.

Läs mer