Lekplatsen är invigd

Välkomna! Stundars lekplats i Solf, Korsholm är en naturlig samlingsplats för museets yngre besökare, byns barn med föräldrar och far/mor-föräldrar och för lokala barngrupper som daghem och eftermiddagsverksamheter. Genom projektfinansiering från Leader/Aktion Österbotten och egna medel samt med bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Solf-Sundom,

Läs mer

Lekplatsen förnyas

Stundars förnyar lekplatsen Stundars genomför under nov 2020 – maj 2021 ett temaprojekt med målet att utvidga lekplatsen och uterummet för att öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. Målsättningen är att erbjuda en uppgraderad lekplats centralt i byn för att främja social samvaro över generationsgränserna och en naturlig samlingsplats för rekreation,

Läs mer

Museitorsdag: Ulldag, karda och spinna

I oktober 2020 dokumenterades en ulldag utan besökare i bondstugan på Stundars. Besökarna får i stället ta del av innehållet från hemmasoffan. Då fåren i Stundars djurgård klipptes togs ullen tillvara för att kunna visa just kardning och spinning under vinterhalvåret. Den otvättade ullen värmdes upp vid elden i öppna

Läs mer

Gunnarpokalen, en lekfull hantverkstävling 1.8.2020

  Stundars, Hantverkaregillet Björken och Korsholms 4H bjuder tillsammans in till en lättsam tävling inom bakning, textil- och trähantverk. Man tävlar i både junior- och seniorklass och i tre olika kategorier. Vinnaren utses på Hantverkardagen 1.8.2020 på Stundars. En jury utser vinnare i respektive kategori och publiken får delta genom

Läs mer

Lekbondstugan

Stundars nya lek- och lärmiljö Lekbondstugan finns i loftsraden på Bondgårdstunet. Lekstugan kommer liksom våra andra lek- och lärmiljöer, leklanthandeln, lekfähuset och barnens snickarbod, att vara öppen under sommaröppethållningen och för barngrupper och även i samband med större evenemang såsom marknader och hantverkardagar. Byggnationen och inredningen utfördes våren 2019 och

Läs mer

Jarl Nystrand är Årets Gunnar 2019

Inredningssnickaren och björköskåpsexperten Jarl Nystrand är Årets Gunnar 2019!  Jarl Nystrand är en riktig mästare på björköskåpen. Han har ett eget arkiv med dokumentation och forskning på över 200 björköskåp som finns i Björkö, Korsholm och Vasa men också så långt borta som på Nordiska museet i Stockholm. Jarl inte

Läs mer

Stundars djurgård

Då Stundars läktare från teatertiden gick vidare till Wahlrooska hästsportcentret väcktes tanken på en samlingsplats för djuren som bor på Stundars under sommarhalvåret. Planeringen påbörjades i december 2018 och åtgärdstillståndet från kommunen godkändes i februari följande år. Målet för projektet var att uppföra en smådjursgård med ändamålsenliga hagar för både

Läs mer

Kulturen en resurs i integrering

Under de senaste åren har många österbottningar ivrigt varit med och välkomnat asylsökande och kvotflyktingar och hjälpt dem att anpassa sig till samhället. Även vi här på Stundars ville dra vårt strå till stacken och ge nykomlingarna möjlighet att lära känna oss, och vi dem, under trivsamma förhållanden. I maj

Läs mer