Söljebälte

Bältet är inköpt till museet år 1972 för 100 mk. Säljaren var fru Agnes Westerholm från Replot. Den svarta läderremmen har trätts upp på 29 hålförsedda mässingssöljor. Låsspännena är i genombruten hästskoform som på framsidan är dekorerade med punsade ”oxögon” eller punktcirklar. På låsspännet finns även en ring för tobakspungen.

Läs mer

Knytgaffel

Det här textila redskapet donerades till museet av Vendla Pått redan år 1938. Gaffeln, som har årtalet 1865 inristat, är 14 cm lång och 2 mm tunn med ett runt hål i mitten. Med gaffeln slyngades, påtades, flätades eller knöts band och snoddar som användes till skor eller i klädedräkten.

Läs mer

Diskställ

Museet har ett diskställ (68,5 X 16 cm)i trä som består av en bottenplatta med fyra låga sidobräden med skåror för tallrikar. Diskstället har använts i ett hem i Solf där man låtit de rena tallrikarna torka efter diskningen. Diskning har, liksom övriga vardagliga hushållsgöromål, inte fått mycket uppmärksamhet inom

Läs mer

Kimrök

Kimrök är ett svart färgpigment som har använts och används ännu idag främst till oljefärger. När pigmentet blandas med zinkvitt får färgen en blågrå nyans. Namnet kimrök härstammar från tyska ordet Kien, ”torrved” eller ”tjärved”. Tidigare användes även namnet kinrök. Kimrök framställs av feta växtdelar eller växter som är hartsrika

Läs mer

Minnestavla

Den 26 juni 1895 skedde en mycket tragisk olyckshändelse utanför Vasklot där fyra unga män från Sundom omkom under en båtfärd. Till minne av denna händelse trycktes detta ”blad” och troligen var det någon nära anhörig som stod för beställningen. Stundars har erhållit tavlan som gåva av fröken Edit Ahlbäck

Läs mer