Barnkalas 4.7

Vilket Barnkalas – vilken fest! Ca 1400 gäster njöt av soligt väder, Cirkus Sprinkler, Apan Anders och allt det roliga som fanns på museiområdet. Foton Olivia Andersson

Läs mer

Leklanthandeln öppnad

Stundars nya Lek- och lärmiljö invigdes högtidligen på Stundars Barnkalas 4.7.2012 av riksdagsman Lars-Erik Gästgivars. Nu är alla barn välkomna för att leka butik. Leklanthandeln är öppen varje dag fram till 15 augusti 2o12 kl. 11-17. Därefter är Leklanthandeln öppen för dagisgrupper och andra barngrupper enligt beställning. Leklanthandeln har ställts

Läs mer

Hörnskåp

Juli månads föremål är ett hörnskåp, en inredningsdetalj som hör den österbottniska 1800-talsbondstugan till.  Skåpet från år 1850 är i sig är en unik antikvitet, men här lyfts fram för historien om hur skåpet småningom hamnade i Mjölnarstugan på Stundars. Historien belyser både hur österbottningarna på 1950-talet såg på sina

Läs mer

Naturen är vår källa

Vasabon Petronella Nordman studerar formgivning på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Hon specialiserar sig på att ta till vara skogens naturliga färgämnen för att skapa barnkläder i underbara färgskalor. I utställningen ”Naturen är vår källa” ställer hon ut sin aktuella kollektion som består av färggranna klänningar för flickor i åldern 3-6

Läs mer

Beckoljekagge

Beckoljekaggen är en liten laggad trätunna som avsmalnar uppåt. Den är 28,5 cm hög, diametern i botten är 20 cm och upptill 16 cm.  Tunnan har band av trä i övre kanten och på mitten, nertill hålls laggarna ihop av en bastant järnring. Handtaget är format av en grov järntråd

Läs mer

Trasrya

Inför iordningställandet av Stundars Soldattorp i början av 1990-talet forskade museets grundare och intendent Gunnar Rosenholm (1912-1999) ihärdigt i hur ett dylikt torp kunde ha varit inrett och möblerat vid 1700-talets slut. Han fäste stor uppmärksamhet vid högsängens textilier. Rosenholm hade vid sina expeditioner i nejden på 1950-talet träffat på

Läs mer

Rundtur i Rosenholms cykelspår

Följ med på en intressant rundtur i Gunnar Rosenholms (1912-1999) cykelspår i Solfbyarna. Start från Stundars museum. Vi cyklar runt i Solfbyarna och besöker de ursprungliga platserna för ett tiotal av våra museistugor. Främst cyklar intendent Peter Båsk och även ”lokala guider” medverkar. Tag med egen matsäck för kaffepaus. Se

Läs mer