Kloka gummans stuga

De största och synligaste föremålen i Stundars ägo är givetvis byggnaderna. Föreningen har i sin ägo 70 byggnader, varav endast ett fåtal byggts enkom för museets behov. Resten av byggnaderna har någon gång byggts av någon någonstans – kanske byggts till och byggts om.  Boningsstugorna har levt med sina ägare

Läs mer

Berndt Arell årets Gunnar 2014

”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut en gång per år ”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och vårt museums grundare Gunnar Rosenholms anda”. Gunnar Rosenholm (1912-1999) var på sin tid en stor inspiratör, visionär och idéspruta. Han hade förmåga att se in i framtiden

Läs mer

Vantar i långa rader

I samband med utställningen ”Stickat och virkat ur Karins gömmor” sommarsäsongen 2014, ordnades en lekfull teckningstävling där uppdraget var att designa en egen vante. Designers i åldrarna 2 – 63 år lämnade in totalt 30 bidrag. Bland de inlämnade bidragen lottades tre vinnare: Julius Björndahl 4 år i Vasa, Moona Jankkila

Läs mer

Vadderat täcke

Månadens föremål är egentligen för ungt för att platsa i Stundars museisamlingar, och museet har redan flera snarlika föremål katalogiserade i sina samlingar. Det som gör föremålet ovanligt är att vi känner till dess uppkomsthistoria rätt väl tack vare att donatorn själv var med då föremålet tillverkades. Föremålet är ett

Läs mer

Mjölsåll

Under självhushållningens tid representerade husdjuren en betydande del av familjens förmögenhet, speciellt korna var värdefulla; genom att sälja smöret man gjorde av deras mjölk fick man in kontanta medel.  Med kontanter kunde man köpa sig eftertraktade varor man inte själv kunde producera, t.ex. salt, kaffe, tobak. En mjölkande ko slaktade

Läs mer

Stöpform för ljus

Under senhösten smyger sig mörkret allt tätare inpå oss, och det känns skönt att börja tillbringa mera tid inomhus där vi lätt kan mota mörkret med hjälp av elektrisktljus. Många tänder levande ljus för att höja mysfaktorn. Under största delen av 1800-talet var bristen på ljus ett verkligt problem i

Läs mer

Skridskor i mässing

Månadens föremål består denna gång av flera föremål som kommit till Stundars som separata donationer, men som har ett gemensamt ursprung, och som efter många år återförenats här. Föremålen är: en gjutmodell i trä för ett bett till en skridsko, rågjutning av ett skridskobett i mässing, samt ett par färdiga

Läs mer

Museala Vardagsrums slutseminarium 25.9

  Slutseminarium för projektet Museala Vardagsrum Torsdag 25.9.2014 Stundars museum Stundars i Korsholm och Sagalunds museum på Kimitoön har sedan år 2011 haft ett gemensamt projekt “Museala vardagsrum”. Syftet med projektet har varit att förbättra våra museers tillgänglighet på olika sätt. Huvudsponsor har varit Svenska kulturfonden. Eftersom vårt projekt går

Läs mer

Kil, ”spril” och slägga

  I terrängen hittar man ibland stenblock av varierande storlek som bär tydliga spår av mänsklig bearbetning. Ofta handlar det om stenblock som kluvits och sedan lämnats liggande. Man kan anta att klyvningen av stenen inte lyckats som klyvaren önskat och han prövat lyckan med nästa sten. På den österbottniska

Läs mer

Medlemsresa till Storkyro

Vi får uppleva 1700-talsmarknaden vid Storkyro gamla kyrka, se utställningen ”Mönstergläjde och färgprakt” med Björköskåp, allmogekläder och säljakt. Vid kyrkan finns också ett Soldatläger med deltagare från flera länder. kl. 18 startar den stora rekonstruktionen av slaget vid Napue 1714 med ca 350 deltagare från Sverige, Finland, Ryssland, Lettland, Ukraina

Läs mer