info@stundars.fi

Arctic Wood Verkosto tuo esiin puukäsityötä ja -perinnettä

Stundarsin museo on kuuden muun ulkoilmamuseon kanssa mukana Arctic Wood Verkosto -projektissa (2018-2019), jossa keskitytään pohjoiseen puuhun liittyvään kulttuuriperintöön. Kuinka siihen liittyvää tietoa ja osaamista voitaisiin nostaa aiempaa enemmän esiin ajankohtaisilla ja kiinnostavilla tavoilla?

Projektin tarkoituksena on kehittää museoiden ja paikallisten puukäsityöläisten yhteistyötä. Käsityöläiset voivat esimerkiksi saada museoilta apua tuotekehittelyyn ja markkinointiin. Lisäksi museoiden välittämä kulttuuriperintö ja erityisesti museokokoelmien esineistö voivat innostaa käsityöläisiä uudenlaisten tuotteiden kehittelyyn. Museot taas saavat erilaista näkökulmaa ja intoakin työhön, kun käsityöläiset ja käsityö ovat aiempaa enemmän osa museon toimintaa.  Projektin kautta voidaan myös tallentaa aineetonta  kulttuuriperintöä, kun paikallisten puukäsityöläisten tietotaitoa dokumentoidaan, tehdään näkyväksi ja kehitetään.

Projektissa mukana olevat tahot järjestävät toisilleen tapaamisia omissa museoissaan. Jokaisella tapaamiskerralla on oma erityinen teemansa kuten rakennusperintö, puutyöt tai venerakentaminen. Tapaamisilla järjestetään luentoja, työnäytöksiä, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Stundars järjestää verkoston tapaamisen syksyllä 2019.

Projektin päävetäjä Midt-Troms Museo (Bardufoss, Norja) ja muut yhteistyömuseot ovat Murbergetin ulkoilmamuseo/Västernorrlandin lääninmuseo (Härnösand, Ruotsi), Luostarinmäen käsityöläismuseo (Turku), Hjerl Heden ulkoilmamuseo (Vinderup, Tanska), Kizhin valtiollinen ulkoilmamuseo (Petrozavodsk, Venäjä) ja Malye Korelyn ulkoilmamuseo (Arkangelsk, Venäjä) sekä Stundarsin museo (Mustasaari).