info@stundars.fi

Annina Ylikoski on Vuoden Gunnar 2012!

Nimitys Vuoden Gunnar on päätetty toteuttaa kunnioittaaksemme Stundarsin museon perustajaa Gunnar Rosenholmia (1912–1999). Nimitys jaetaan ensimmäisen kerran hänen syntymänsä 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Palkinto annetaan henkilölle, joka on luovasti ja inspiroivasti osallistunut Stundarsin toimintaan vuoden aikana ja Rosenholmin hengen mukaisesti. Henki voidaan vapaasti kääntää toimintana korjausrakentamisen, käsityön, museopedagogiikan tai kuvataiteen alalla.

Stundars r.f:n hallitus on nimittänyt koordinaattori Annina Ylikosken, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK/ Pohjanmaan liitto, Vuoden Gunnariksi 2012.

FM Annina Ylikoski on toiminut koordinaattorina Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKissa vuodesta 2009 lähtien. BARKia hallinnoi Pohjanmaan liitto, ja sen toiminta kattaa 16 kuntaa Kristiinankaupungista Kokkolaan. BARK on osa valtakunnallista Taikalamppu-lastenkulttuuriverkostoa kehittämiskohteinaan kulttuuriperintöpedagogiikka ja ruotsinkieliset palvelut. BARK tekee paljon yhteistyötä kulttuuriperintöpedagogiikan saralla, kuten aikamatkoja ja muita projekteja, museoiden, kotiseutumuseoiden, koulujen, kuntien, kirjastojen ja arkistojen kanssa. Valtakunnallisen Taikalamppu-verkoston kautta Annina Ylikoski on myös vetänyt kulttuuriperintöpedagogiikan inspiraatiopäiviä ja aikamatkoja Rovaniemellä, Lapinlahdella, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Vuonna 2012 BARKin tiimi, Annina Ylikoski ja Seija Punnonen, teki yhteensä 80 aikamatkaa 14 eri teemalla noin 2 600 oppilaan kanssa. BARK julkaisi myös vuonna 2012 käsikirjan Matkalla ajassa – menetelmäopas kulttuuriperintöpedagogiikasta ja aikamatkoista. Opas löytyy myös verkosta: http://www.taikalamppu.fi/images/taikalamppu/menetelmaoppaat/menetelmaoppaat_tammikuu2012/bark_menetelmaopas.pdf

Vuodesta 2009 lähtien 10 000 pohjalaislasta (0–18 vuotta) – ja näin ollen yli puolet maakunnan 19 000 lapsesta – on osallistunut BARKin toimintaan.

Annina Ylikoski on ollut Suomen edustaja kansainvälisessä kulttuuriperintöorganisaatiossa ”Bridging Ages” vuodesta 2009 lähtien. Hän tanssii aktiivisesti kansantansseja ja johtaa Sulvan kansantanssijoita (Solf folkdanslag) sekä opettaa kansantanssia Pohjanmaan nuorisolle.

Stundarsissa Annina Ylikoski on vuonna 2012 ohjannut aikamatkoja, joiden teemana ovat olleet sadonkorjuujuhlat ja siirtolaisuus. Vaasan kaupungin kuudesluokkalaiset (438 oppilasta) kutsuttiin sadonkorjuujuhliin ja vuoteen 1910. Aikamatka oli yhteistyöprojekti BARKin, Stundarsin, Vaasan maakunta-arkiston, Vaasan kaupunginkirjaston ja Bragen kanssa. Syyskuussa 2012 Mustasaaren ruotsinkielisen yläasteen 7. vuosikurssi (168 oppilasta) kutsuttiin aikamatkalle Stundarsiin. Tämä toteutettiin yhteistyössä BARKin kanssa. BARKilla ja Stundarsilla on suunnitteilla vuodelle 2013 kansainvälinen projekti ”Leva i två världar” (Elää kahdessa maailmassa) yhdessä Kalmarin lääninmuseon ja Farm&Ranch Museum Las Crucesissa Uudessa Meksikossa ja Yhdysvaltain New Mexico State Universityn kanssa.

Annina Ylikoski osallistuu ja innostaa ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Hän yhdistää eritaustaisia ihmisiä dynaamisiin yhteistyöprojekteihin. Hän on vuodesta 2009 kiertänyt ympäri Pohjanmaata useaan otteeseen ja on avannut aikamatkan käsitettä niin, että jokainen päiväkotilapsi ja sotaveteraani tuntee ja tietää kulttuuriperinnön koskettavan. Stundarsille Annina on iloinen työtoveri, joka tottuneesti toimittaa niin käytännön työt, kuten voin kirnuamisen, kuin suurten konferenssienkin järjestämisen.