info@stundars.fi

Annina Ylikoski är Årets Gunnar 2012

Utmärkelsen Årets Gunnar har initierats för att hedra Stundars museigrundare Gunnar Rosenholm (1912-1999). Priset delas ut för första gången ut i samband med 100-årsjubileet av hans födelse. Priset ges till en person för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och Rosenholms anda. Anda kan fritt översättas som en insats inom byggnadsvård, hantverk, museipedagogik eller bildkonst.

Styrelsen för Stundars r.f. har utsett koordinator Annina Ylikoski, BARK, Österbottens förbund till Årets Gunnar 2012.
FM Annina Ylikoski är koordinator för Österbottens barnkulturnätverk BARK sedan år 2009. BARK administreras av Österbottens förbund och består av 16 kommuner; Kristinestad till Karleby. BARK är en del av det riksomfattande barnkulturnätverket Aladdins lampa och har kulturarvspedagogik och svenskspråkig service som sina utvecklingsuppgifter. Bark utför otaliga samarbetsprojekt inom kulturarvspedagogik, som tidsresor och andra projekt, tillsammans med museer, hembygdsmuseer, skolor, kommuner, bibliotek och arkiv. Via det riksomfattande Aladdins lampa har Annina Ylikoski även lett inspirationsdagar i kulturarvspedagogik och tidsresor i Rovaniemi, Lapinlahti, Villmanstrand och Helsingfors.

År 2012 utförde BARK-teamet med Annina Ylikoski och Seija Punnonen sammanlagt 80 tidsresor med 14 teman för ca 2600 elever. BARK utgav även en Metodguide i kulturarvspedagogik och tidsresor under år 2012, finns även på http://www.taikalamppu.fi/index.php/fi/menetelmaeoppaat/104-pa-svenska/356-att-resa-oever-tid-och-rum-metodhandbok-i-kulturarvspedagogik-ocj-tidsresor Sedan starten år 2009 har 10.000 österbottniska barn (0-18 år) deltagit i BARKs verksamhet, vilket är mer än hälften av alla 19.000 barn som finns i Österbotten.

Annina Ylikoski är Finlands representant i den internationella kulturarvsorganisationen ”Bridging Ages” sedan år 2009. Hon är en aktiv folkdansare som leder Solf folkdanslag samt folkdans för ungdomar i Österbotten.

På Stundars har Annina Ylikoski under år 2012 genomfört tidsresor med teman som skördefest och emigration. Vasa stads åk 6 (438 elever) blev inbjudna till skördefest anno 1910. Tidsresan var ett samarbetsprojekt mellan BARK, Stundars, Vasa Landsarkiv, Vasa stadsbibliotek och Brage. I september 2012 var Korsholms högstadium åk 7 (168 elever) inbjudna till tidsresa på Stundars i samarbete med BARK.  BARK och Stundars har även planer för ett internationellt projekt för år 2013 ”Leva i två världar” tillsammans med Kalmar läns museum och Farm & Ranch Museum i Las Cruces, New Mexico och New Mexico State University, USA.

Annina Ylikoski kan engagera och entusiasmera på svenska, finska och engelska. Hon knyter ihop människor med olika bakgrund och erfarenhet till dynamiska samarbetsprojekt. Hon har sedan år 2009 åkt Österbotten runt många gånger och har nu klarlagt begreppet tidsresa så att alltifrån dagisbarn till ärrade krigsveteraner känner att kulturarvet berör. För Stundars är Annina en glad arbetskamrat som vant hanterar både praktiska sysslor som smörkärning som arrangemang av stora konferenser.