I annat var det förr får du bekanta dig med en österbottnisk bondby på 1890-talet. Du träffar syskonen Erik och Anna och du får lära dig hur de levde.

Vad åt man förr? Vilka lekar lekte man? Hur var det att gå i skola?
Läs mer om Erik och Anna och hur deras vardag såg ut.

Länk till häftet: Annat var det förr

Målarbilder från häftet