Evenemang: 17 November 2022

Höstens varmprat avslutas med en diskussion om barnens rättigheter, för denna vecka firas FN:s konvention om barnens rättigheter från 1989. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter, oberoende härkomst. Orsaken till konventionens uppkomst är att genom tiderna har många barn tyvärr helt saknat en trygg uppväxt, framförallt vid oroliga tider som krig och farsoter. Synen på barnuppfostran och disciplin i vardagen har dessutom varierat och innan Finlands självständighet var skolgången i landet inte heller garanterat för alla. Med tanke på allt detta och till Barnkonventionsdagens ära kommer vi på torsdagens varmprat att diskutera barndom och barnens rättigheter, både förr och nuförtiden. Välkomna kl. 12-15 till Rofhöks.

Stundars talkogrupp för daglediga är ett gäng glada daglediga herremän som hjälper till att hålla museet i skick. Värdefulla insatser har varit lyft av bodar, underhåll av broar över diken och trappreparationer för att nu nämna något. Talkoinsatserna har avslutats med gott kaffe och trevliga samtal.  Gruppen, som är öppen för alla daglediga,  träffas på torsdagar kl 13-16 och gör något praktiskt tillsammans innan den gemensamma kaffestunden.  Du är välkommen med i gemenskapen! Det är bara att dyka upp någon torsdag.  Vill du veta mer kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg, 044-7635277, maria.blomberg@stundars.fi, som gärna berättar mer. Välkommen!