Evenemang: 10 November 2022

På nästa museitorsdag ordnas det igen varmprat, den här gången med värme och ljus som tema. På samma vis som vi nu oroar oss över höjda elräkningar kände människorna i det gamla jordbrukssamhället samma oro över värme och belysning till sina hem. I synnerhet om det fanns akut vedbrist. Då som nu är det samma fråga som lyder: Hur ska jag hålla mitt hem varmt? Välkommen igen till Rofhöks på torsdagen 10.11 kl. 12-15, för att diskutera värme och ljus nu och förr.

Stundars talkogrupp för daglediga är ett gäng glada daglediga herremän som hjälper till att hålla museet i skick. Värdefulla insatser har varit lyft av bodar, underhåll av broar över diken och trappreparationer för att nu nämna något. Talkoinsatserna har avslutats med gott kaffe och trevliga samtal.  Gruppen, som är öppen för alla daglediga,  träffas på torsdagar kl 13-16 och gör något praktiskt tillsammans innan den gemensamma kaffestunden.  Du är välkommen med i gemenskapen! Det är bara att dyka upp någon torsdag.  Vill du veta mer kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg, 044-7635277, maria.blomberg@stundars.fi, som gärna berättar mer. Välkommen!