Evenemang: 3 November 2022

Vad har Allhelgona, Halloween, Kekri, Día de Muertos och Samhain gemensamt och vad är skillnaderna? Oberoende dess namn har brytningsperioden från höst till vinter varit en viktig högtid i skördeåret sedan urminnestider. I Nordeuropa har både Mickelsmäss i slutet av september och Allhelgona tidigt i november varit mycket viktiga för folk på landsbygden, för innan vintern börjar måste allt skördearbete vara avklarat och matförråden vara fyllda, varefter en lång och osäker väntan på nästa sommar börjar. Framförallt aftonen till Alla helgons dag har varit en viktig märkesdag i skördeåret, för det ses som den sista kvällen innan vintern börjar. Därför stålsatte sig folk på många håll inför vintern med skördefest. Dessutom troddes också andevärlden bli mer aktiv kring oss då nätterna blev längre och mörkare. Av den orsaken har det på många håll i Europa tänts små lyktor för att hjälpa de nyligen avlidna att hitta sin väg till efterlivet. Välkommen till Rofhöks på varmprat, för att få höra om de gemensamma rötterna hos de olika folkliga och kyrkliga högtiderna, samt hur nytt och uråldrigt blandats samman genom tiderna.

Stundars talkogrupp för daglediga är ett gäng glada daglediga herremän som hjälper till att hålla museet i skick. Värdefulla insatser har varit lyft av bodar, underhåll av broar över diken och trappreparationer för att nu nämna något. Talkoinsatserna har avslutats med gott kaffe och trevliga samtal.  Gruppen, som är öppen för alla daglediga,  träffas på torsdagar kl 13-16 och gör något praktiskt tillsammans innan den gemensamma kaffestunden.  Du är välkommen med i gemenskapen! Det är bara att dyka upp någon torsdag.  Vill du veta mer kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg, 044-7635277, maria.blomberg@stundars.fi, som gärna berättar mer. Välkommen!