Evenemang: 29 september 2022

Stundars talkogrupp för daglediga är ett gäng glada daglediga herremän som hjälper till att hålla museet i skick. Värdefulla insatser har varit lyft av bodar, underhåll av broar över diken och trappreparationer för att nu nämna något. Talkoinsatserna har avslutats med gott kaffe och trevliga samtal.  Gruppen, som är öppen för alla daglediga,  träffas på torsdagar kl 13-16 och gör något praktiskt tillsammans innan den gemensamma kaffestunden.  Du är välkommen med i gemenskapen! Det är bara att dyka upp någon torsdag.  Vill du veta mer kan du kontakta museiassistent Maria Blomberg, 044-7635277, maria.blomberg@stundars.fi, som gärna berättar mer. Välkommen!

På sommaren lanserades en ny specialguidning till Gråbyn, även kallad Hantverkarbyn. Gråbyguidningen går ut på att vi berättar om jordbrukssamhällets fattigaste invånare i 1800-talets Österbotten. Det handlar om backstugusittare, fattighjon och torpare, samt andra obesuttna som bodde i enkla små grå stugor. På torsdagen 29.9 erbjuder vi kl. 13 en gratis Gråbyguidning på svenska till alla intresserade. Vi träffas kl. 13 vid den gula infokiosken bredvid parkeringsplatsen.