Evenemang: 10 Juli 2020

Vi bekantar oss med österbottnisk matkultur genom temaguidningar. Du får se hur en fisk rensas och hur man saltar fisk. Du ser också hur man gör fil och bakar kaka med gamla recept. I köksredskapsutställningen lär du dig mer om matlagningens historia. Troligtvis rör sig även svenska lantbruksföreningens smörkonsulent från 1898 på området och ger råd om smör. Surdegsbakning Förr kunde man sätta riktigt stora bröddegar. Följ degens resa fram till utbakningen på Instagram och kom till museet under temadagen för själva utbakningen och gräddningen. Temaguidning om mattraditioner kl 13 (på svenska) och kl 14 (på finska)

Guidning för barn och barnfamiljer och andra intresserade. Under barnguidningen pratar vi om museet ur barnens perspektiv. Hur levde barnen förr i tiden? Var de på dagis eller var det någon annan som skötte dem när både mamma och pappa hade händerna fulla med arbete på gården? Var barnen med och arbetade och fanns det tid över för lek? Språk: svenska, finska, engelska Tid: ca 20 min