Evenemang: 3 Oktober 2019

Stundars friluftsmuseum är öppet på torsdagar. Inträde 3 €/vuxna, barn under 18 år gratis. På museiområdet kan man äta sin egen matsäck och Cirkas butik och kafé är öppet på torsdagar kl. 13-20. Välkommen! Oktober 3.10.2019 kl. 11-15 Djurdag vid Stundars nya djurgård! Tillsammans med djurskötare Anna Ros kan du bekanta dig med museets djur, mata och sköta dem. Museets lekmiljöeer, Leklanthandel, Lekfähus och Lekbondstugan är också öppna. 10.10.2019 kl. 11-15 Sagostund, kvarnar och bakning. En sagostund med en saga om en mjölnare, besök till en museets kvarn och bakning  i Smedens stuga! Sagostund i en stuga kl. 11 (svenska), kl. 12 (finska), kl. 13 (svenska), kl. 14 (finska). Efter sagostunden besöker vi vid museets kvarnar. I Smedens stuga kan barn baka non stop kl. 11-15! Museets lek- och lärmiljöer Leklanthandel, Lekfähus och Lekbondstugan är öppna. 17.10.2019 Höstsemester, stängd på torsdag 17.10.2019 24.10.2019 kl. 11-15 Bakningsdag i Stundars bageriet Kom och baka bröd och bulla tillsammans med Anna Ros i bageriet på Stundars. Där finns en stor bakugn som värms upp med ved! Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 31.10.2019 kl. 16-20 Kultur kring döden för ungefär hundra år sedan i Österbotten Berättelser om traditioner kring döden och begravningar i Österbotten för hundra år sedan. I slutet av guidningen testar vi hur bra en lyspärta fungerar. Tidigare var det på en del orter vanligt att till allhelgona göra lyktor av rovor. Du kan pröva göra vi en lykta av en lokal grönsak. Du kan också skriva ett brev med bläck till en avliden eller nuvarande familjemedlem, släkting eller vän och minnas er gememsamma tid. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! Foto: Exteriör av Solf kyrka, klockstapel och bårhus. Kort av Solf kyrka och klockstapel. Fotografiet taget på 1880-talet. I förgrunden det lilla huset kallat vintergraven. Där sattes kistor med avlidna i väntan på gravsättningen, då tjälen gått ur jorden. Huset senare flyttat från platsen och används som redskapsbod, troligen placerad vid lånemagasinet. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! November 7.11.2019 kl. 11-15 Familjliv för 100 år sedan i Östebotten och farsdagskaffe uppvisning I Bondstugan berättar guiden om familjeliv vid sekelskiftet, mäns, kvinnors och barns olika roller. I Smedens stuga bakar vi gammaldags kaka och i bondstugan rostar vi kaffebönor och kokar kaffe. Kl. 12 och kl. 14 Farsdagskaffe uppvisning då diskuterar vi också om besöks- och kaffekulturen i Österbotten. Lekbondstugan, Lekfähus och Leklanthandel öppet. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 14.11.2019 kl. 11-15 Guidningar. Program på kommande. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 21.11.2019 kl. 11-15 Guidningar. Program på kommande. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 28.11.2019 kl. 11-15 Gammaldags jultid i Österbotten Temaguidning i Bondstugan och i Lanthandeln om österbottniska jultraditioner, julklappar, julmat och -vanor och vi gör också julig metallpyssel. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 5.12.2019 kl. 11-15 Självständighetsåret 1917 i Solf -temaguidning Självständighetsåret 1917 i Solf –temaguidning och självständighetspyssel i Smedens stuga och samtidigt diskuterar vi olika självständighetstraditioner i Finland. Cirkas butik och kafé är öppet kl. 13-20. Välkommen! 12.12.2019 kl. 16-20 Tovningskväll Tovningskväll på […]

Byggnadsvårdskaféet  to 3.10.2019 kl. 18-20 Temat för det sista byggnadsvårdskaféet är sökandet av bidrag. Just nu är det tid att ansöka om bidrag till nästa årets restaureringsarbeten. Museiverkets bidrag kan man ansöka i oktober, och i november kan man ansöka NTM-centralens bidrag. Ni kan ta med eget ansökningsmaterial och vi kan bekanta oss med ansökningarnas ifyllning med råd av myndigheterna. Nu kan man söka bidrag även till museerna och t.o.m. för vård av fornlämningar. Under kvällen kan du fråga och få tips till dina restaureringsprojekt. Kvällens program: 18 Träff och kaffe i Hantverkarhuset. 18.15 Presentation av kvällens program och sakkunniga. En kort sammanfattning av projektaktiviteterna. 18.30 Byggnadsforskare Outi Orhanen redogör för hur man kan söka bidrag från Museiverket och Överinspektör Juhani Hallasmaa bekantar oss med NTM -centralens ansökningsprocess. 19.15 – 20.00 Sakkunniga svarar på frågorna och kaféets gäster kan fråga och berätta om sina egna projekt. Gemensam diskussion i anslutning till kvällens tema. Info och gärna anmälningar senast tisdagen den 1.10.2019: Anni Lehtimäki, tel. 050 514 0444 eller e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi Sakkunniga som är på plats mm.:  Juhani Hallasmaa: Överinspektör, NTM-centralen Outi Orhanen: Byggnadsforskare Österbottens museum Välkommen med!