info@stundars.fi

Webbföreläsning ”Bidragsklinik!”

Leaderprojektet ”Härliga hus i Österbotten” ordnar webbföreläsningen

”Bidragsklinik!”  to 8.10.2020 kl. 19.30–20.30

Just nu är det tid att ansöka om bidrag till nästa års restaureringsarbeten. Museiverkets bidrag kan ansökas i oktober, och i november kan man ansöka om NTM-centralens bidrag. Man kan söka bidrag även till museerna och t.o.m. för vård av fornlämningar. Under kvällen kan du fråga och få tips för dina restaureringsprojekt.

Webföreläsning på svenska klo 19.30-20.30 Föreläsare: Överinspektör Juhani Hallasmaa från NTM-centralen och Byggnadsforskare Outi Orhanen från Österbottens regionala ansvarsmuseum.

Webbföreläsningen ”Bidragsklinik!” hålls på svenska torsdagen den 8. oktober 2020 kl. 19.30 – 20.30.

I början av föreläsningen hålls en kort presentation av projektets innehåll. Webbföreläsningen är gratis. Om du vill delta i evenemanget, fyll i anmälningsblanketten senast tisdagen 6.10.2020 som du hittar genom att öppna länken här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R5V9L31MRUKj-Jy-B8Hx3IseXmptGLlKpF44e96Gm8JUMEFTSjJMVDFHSTZDSk81MUszUVpUNVI0Ty4u

Efter anmälningen får du inbjudan och instruktioner för deltagande i evenemanget till din e-post.

Mera information om projektet och föreläsningen: Anni Lehtimäki tel. 050 514 0444,

e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi, www.stundars.fi. Välkommen med!


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-05-30
  • 00:00 - 00:00