info@stundars.fi

Vernissage Konstutställningar

Konstnärgruppen On Northern Routes- utställning i Fähuset och på Hemmersgårdens vind. Utställningen pågår 27.6-15.8.2019.

On Northern Routes är en grupp konstnärer som utforskar minnen och värderingar av den nordiska identiteten. Gruppens mål är att undersöka hur relationen mellan människa och natur praktiseras, synen på den och hur den värderas på den norra delen av nutida Europa.

Behovet av ett mer hållbart liv är uppenbart – On Northern Routes söker en vägledning som är förankrad i de bortglömda teknikerna, gamla föreställningar och metoder som bildar de bärande pelarna i den nordliga kulturen. Gruppens mål är emellertid inte att idealisera det förflutna där kopplingen mellan människan och naturen var avgörande, men för att få en förnyad och modern syn på hur den här anknytningen skulle kunna fungera idag och vilka förändringar den kan medföra.

Konstnärsgruppen består av; illustratör Johanna Lohrengel (Lettland), illustratör Eglé Plytnikaite (Litauen), fotokonstnär Ilar Gunilla Persson (Sverige) och fotokonstnär Patricia Rodas (Finland).
https://www.onnorthernroutes.com/


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00