info@stundars.fi

Seminarium om vasstak i Österbotten

Seminarium om vasstak i Österbotten

Vi tycker det är dags att vasstaken får en en renässans! Vass är ett traditionellt och lokalt takmaterial med många fina egenskaper. Men hur lägger man ett traditionellt vasstak? Och hur kan man på enklaste sätt skörda vassen?

Under dagen får vi en kort historisk översikt av traditionella vasstak i Österbotten. Vi får också praktiska råd hur man kan skörda vass och lägga ett nytt vasstak eller restaurera ett gammalt tak. Vi bekantar oss med vasstaken på Stundars och får följa med en vasskörd i praktiken (väderreservation). Oömma och varma kläder med!

Föreläsare konservator högre YH Anni Lehtimäki, entreprenör Kenneth Esars mfl.

Anmälan till info@stundars.fi eller tfn 06-344 2200 senast 4.3.2020.
Avgift 10 € inklusive servering.

 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-03-30
  • 00:00 - 00:00