info@stundars.fi

Museitorsdag med ”varmprat” i Rofhöks. Tema ”Barnens rättigheter”

Höstens varmprat avslutas med en diskussion om barnens rättigheter, för denna vecka firas FN:s konvention om barnens rättigheter från 1989. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter, oberoende härkomst. Orsaken till konventionens uppkomst är att genom tiderna har många barn tyvärr helt saknat en trygg uppväxt, framförallt vid oroliga tider som krig och farsoter. Synen på barnuppfostran och disciplin i vardagen har dessutom varierat och innan Finlands självständighet var skolgången i landet inte heller garanterat för alla. Med tanke på allt detta och till Barnkonventionsdagens ära kommer vi på torsdagens varmprat att diskutera barndom och barnens rättigheter, både förr och nuförtiden. Välkomna kl. 12-15 till Rofhöks.


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00