info@stundars.fi

Museitorsdag med varmprat i Rofhöks

Vad har Allhelgona, Halloween, Kekri, Día de Muertos och Samhain gemensamt och vad är skillnaderna? Oberoende dess namn har brytningsperioden från höst till vinter varit en viktig högtid i skördeåret sedan urminnestider.

I Nordeuropa har både Mickelsmäss i slutet av september och Allhelgona tidigt i november varit mycket viktiga för folk på landsbygden, för innan vintern börjar måste allt skördearbete vara avklarat och matförråden vara fyllda, varefter en lång och osäker väntan på nästa sommar börjar. Framförallt aftonen till Alla helgons dag har varit en viktig märkesdag i skördeåret, för det ses som den sista kvällen innan vintern börjar. Därför stålsatte sig folk på många håll inför vintern med skördefest. Dessutom troddes också andevärlden bli mer aktiv kring oss då nätterna blev längre och mörkare. Av den orsaken har det på många håll i Europa tänts små lyktor för att hjälpa de nyligen avlidna att hitta sin väg till efterlivet.

Välkommen till Rofhöks på varmprat, för att få höra om de gemensamma rötterna hos de olika folkliga och kyrkliga högtiderna, samt hur nytt och uråldrigt blandats samman genom tiderna.


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-03-30
  • 00:00 - 00:00