info@stundars.fi

Museitorsdag: Lekkväll

Lekkväll. Förr i tiden lekte barn och vuxna både enskilt och tillsammans. Inför Fars dag bekantar vi oss med några lekar. Guiden berättar om lektraditioner och vi visar hur man kan leka lekar från förr. Besökarna får delta i lekarna om de önskar. Plats: Bondstugan. Fritt inträde, välkommen!

Butik och café Cirkas öppet kl. 11-20


Forografiet taget i Ömossa, Sideby. Bild ur samlingen ingår i Maximilian Stejskal: Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954 . SLS. CC BY 4.0.

Lek i bilden är Rädda handen: en person stack fram sin hand eller lade den på bordet. En annan skulle slå på, men den förste skulle då rycka undan handen. Han fick hålla på tills han träffade, då byttes turerna om. Ibland turade man efter varje slag. (Joh, Bondfolk, 55 år, Kalaks, Närpes.)

Bässhorn: samma lek som ovan, men man var flere deltagare. Den som skulle slå sade t.ex. ko-horn, oxhorn, svinhorn. Då fick han slå, träffade det så fick den som blivit slagen börja säga olika djurnamn, jämte ordet horn. Så fort ett djur som icke i verkligheten ägde horn blev sagt fick man draga händerna bort och undvika slaget. Den som talade fick gyckla och narra de andra. Ibland föreskrevs pant, om man drog undan handen i otid. (Arthur Norback, 68 år, Fladan, Sideby.) 

källan: Bäss-horn el. rädda handen (1931) | Svenska litteratursällskapet i Finland | Finna.fi


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-05-30
  • 00:00 - 00:00