info@stundars.fi

Mångfald inom föreningslivet – små initiativ gör stor skillnad

Jobbar din förening med integration, eller är ni intresserade av att jobba för ett föreningsliv där alla är välkomna? Svenska Folkskolans Vänner och Röda Korset arrangerar i samarbete med Stundars en inspirationskväll för föreningar som vill jobba för mångfald i föreningslivet. Under kvällen tar vi del av Integrationscykeln, Röda korsets verktyg för tvåvägsintegration, och goda exempel över lyckade initiativ.

Kvällens program:
Integrationscykeln – ett verktyg för tvåvägsintegration kl 16-16.45
Nina Stubb, mångkulturutvecklare på Röda Korset, berättar om verktyg Integrationscykeln. Den hjälper oss att förstå integrationens upp- och nedgångar, utmaningar och glädjeämnen, samt ge en beredskap att stöda i integrationens olika skeden.

Att leva i två olika kulturer och ta det bästa ur båda 16.45-17.30
Senada Arnautovic, projektkoordinator Hälsa i mångfald på Folkhälsans förbund.

Paus med ätbart 17.30-18.15

Hur gjorde vi?
Vi får ta del av konkreta exempel på lyckade lokala integrationsinitiativ med representanter från föreningar, bland annat Vasa idrottssällskap och Stundars

Vi avslutar kvällen med diskussion och information om hur Svenska Folkskolans Vänner kan stöda integration i föreningar. 19.00 

Målgrupp: Föreningar som vill jobba för mångfald inom föreningslivet

Plats: Stundars i Korsholm

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi, 050-3421890

Tillfället är kostnadsfritt. Anmäl ditt deltagande senast 20.8.


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00
Book Online