info@stundars.fi

Kurs 4: Våtutrymmen och VVS i gamla hus

”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” –projektets kurser och evenemang

Projektets tillställningar är öppna för alla som är intresserade av gamla byggnader, kulturmiljöer och deras skötsel och underhåll. Som medverkande finns experter, myndigheter och företagare i branschen och du får även möjlighet att diskutera med dem. Kurserna och föreläsningarna hålls på både svenska och finska.

Kurs 4: Våtutrymmen och VVS i gamla hus

Stundars, Stundarsvägen 5, Solf                                                to. 18.00-20.30

15.11. och 22.11.2018, 2 ggr                                                     20,00 €

Håkan Nylund och Johan Ångerman

Våtutrymmen och tekniska installationer i gamla byggnader kräver god planering för ett fungerande slutresultat. Under kursen lär du dig att beakta rätta saker. Eftersom material och konstruktionslösningar i gamla byggnader är annorlunda än i nybyggnader är det skäl att använda planerare som är känner till just gamla byggnader. Ju tidigare olika lösningar planeras in i detalj, desto bättre resultat.

På plats finns också andra sakkunniga och det är viktigt att kursdeltagarna under kvällen får tid att diskutera ämnet och ställa sina egna frågor till föreläsarna. På kursen använder man både svenska och finska.

Kursinfo och anmälningar senast tisdagen den 13.11.2018

Anni Lehtimäki, tel 050 514 0444 e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi

Välkommen med på kurs!


Evenemangsdetaljer

Evenemanget slutade 22 November 2018