info@stundars.fi

Höstmöte för Hantverkaregillet Björken

Gillet håller Höstmöte lördag 13 oktober kl. 14 i Hantverkarhuset.

Stadgeenliga ärenden. Servering!

Johanna Björkholm från KulturÖsterbotten informerar om projektet Kulör som lyfter fram vårt immateriella kulturarv och levande traditioner och hur vi ska bevara och utveckla det.

Gillets medlem Johanna Stolpe berättar om en världsvid sticktävling på internet som hon deltagit i med stor framgång. 


Evenemangsdetaljer

  • Datum: