info@stundars.fi

Hantverksfest

Sommarens första Hantverksfest 6.7.2019 kl. 11-15

Hantverkaregillet Björkens medlemmar gör arbetsdemonstrationer i traditionella tekniker och hantverk. Den här dagen har vi extra fokus på traditionella gärdesgårdar i samarbete med Leaderprojekt Gamla gårdar och miljöer, se nedan. Avslutningsvis håller Hantverkaregillet Björken också en Mästar- och gesällutnämning. Mästar- och gesällproverna finns utställda i Mamsellkvarnen.
Servering av klimpsoppa, syltgrisar, kaffe.

PROGRAM
kl. 11 Höbärgning med lie – Dominic Fell
kl. 12 Trägärdesgårdar – Matts Anderssén
kl. 13 Konstnär Jan Lütjohann (Tyskland) utställningsöppning i Stenhuggarens stuga: ”Så noggrant som möjligt”
kl. 13.15 Information om olika traditionella stengärdesgårdar – Aana Vainio

kl. 15 Hantverkaregillet Björken håller Mästar- och gesällutnämning vid Mamsellkvarnen.

Inträde: 8/4 €

 

 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00
Book Online