info@stundars.fi

Gråbyguidning på torsdagen 29.9

På sommaren lanserades en ny specialguidning till Gråbyn, även kallad Hantverkarbyn. Gråbyguidningen går ut på att vi berättar om jordbrukssamhällets fattigaste invånare i 1800-talets Österbotten. Det handlar om backstugusittare, fattighjon och torpare, samt andra obesuttna som bodde i enkla små grå stugor.

På torsdagen 29.9 erbjuder vi kl. 13 en gratis Gråbyguidning på svenska till alla intresserade. Vi träffas kl. 13 vid den gula infokiosken bredvid parkeringsplatsen.


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-05-30
  • 00:00 - 00:00