info@stundars.fi

Föreläsning: Gamla gårdar och energi

”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” – projektets kurser och evenemang

Projektets tillställningar är öppna för alla som är intresserade av gamla byggnader, kulturmiljöer och deras skötsel och underhåll. Som medverkande finns experter, myndigheter och företagare i branschen och du får även möjlighet att diskutera med dem. Kurserna och föreläsningarna hålls på både svenska och finska.

    

Föreläsning 4.  Kati Lahtinen: Gamla gårdar och energi  25.10.2018   Ingen avgift

Olika uppvärmningssätt i gamla hus kräver god planering och allt är inte möjligt att förverkliga på samma sätt som i en nybyggnad. Byggnadernas material och konstruktionslösningar inverkar på valet av uppvärmning och själva uppvärmningssystemen kräver också uppdateringar. Särskilda utmaningar finns i stora ytor och konstruktioner med värmeisolerings egenskaper som inte fyller dagens krav. Föreläsningen hålls på finska, men material finns delvis också på svenska.

Hur ska man bo energieffektivt i ett gammalt hus?

Energieffektiviteten har ännu större roll i nutidens boende. Hur är det möjligt att anpassa en gammal byggnad till dessa krav? Är ytterligare isolering alltid klokt och vad säger lagstiftningen? Och vad är skillnaden mellan energieffektivitet och ekoeffektivitet?

Föreläsningen handlar om olika sätt att minska energiförbrukningen så att man samtidigt tar hänsyn till bevarandet av det historiska värdet på huset och dess byggnadstekniska funktion. Man kan också få konkreta tips på hur man använder gamla eldstäder och hur man använder bortglömda material som lera m.m. Föreläsningen fokuserar på frontmannahus och äldre byggnader.

Byggnadskonservator, FM Kati Lahtinen är företagare som över tio år har sysslat med byggnadsarv. Hennes utgångspunkt för arbetet är gamla byggnaders ekologi, historia, estetik och byggnadsteknisk funktion. Lahtinen har skrivit boken ”Viri ja valkee – vanhan rakennuksen lämpö- ja energiatalous” om energianvändningen i gamla hus (Lunette rpp 2014).

Kursinfo och anmälningar

Senast måndagen den 22.10.2018

Anni Lehtimäki, tel 050 514 0444

e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi

Välkommen med på kurs!

 

 


Evenemangsdetaljer

  • Datum: