info@stundars.fi

Fönstersmedjan del 1.

Kurs med webbföreläsning och workshop

Plats:                                            Kursens del 1. ordnas som webbföreläsning

Tid:                                               Lördag den 23. januari 2021, kl. 14.00 – 15.30

Målgrupp:                                  Allmänheten, för alla som är intresserade av gamla byggnader

Pris:                                              Ingen avgift

Kursinnehåll:

Vi startar med en digital stadsvandring med temat ”Gamla fönster som speglar husets själ”. Under en kort rundtur i Jakobstads stadskärna informerar arkitekt Juho Rajaniemi och byggnadskonservator Anni Lehtimäki om olika tidsepoker och stilar för byggnadernas fönster. På samma gång utforskar vi deras goda egenskaper och söker lösningar på eventuella problem. (15-20 min)

Frågor (5 min)

Paus (5 min)

Efter stadsvandringen fortsätter vi med föreläsningar:

Projektledare Anni Lehtimäki informerar om Leader-projektet ”Härliga hus i Österbotten – Komeat pohjalaiset talot” (10 min)

Arkitekt Juho Rajaniemi håller en föreläsning om fönster och deras restaurering. (30 min)

Diskussion och frågor (20 min)

Språk:                                          Evenemanget  arrangeras tvåspråkigt på svenska och finska

Anmälan:                                   

Om du vill delta i evenemanget anmäl senast torsdagen den 21 januari 2021 genom den här länken https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R5V9L31MRUKj-Jy-B8Hx3IseXmptGLlKpF44e96Gm8JUMzlSR05NQ0pFQllEQzUwSUE1NlA4NUxOWi4u eller ring till Anni Lehtimäki tfn 050-514 0444.

Välkommen med!


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00