info@stundars.fi

Byggnadsvårdscafé med tema ”Lera som byggmaterial”

”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” –projektets kurser och evenemang

Projektets tillställningar är öppna för alla som är intresserade av gamla byggnader, kulturmiljöer och deras skötsel och underhåll. Som medverkande finns experter, myndigheter och företagare i branschen och du får även möjlighet att diskutera med dem. Kurserna och föreläsningarna hålls på både svenska och finska.

Byggnadsvårdskafé 7.

Tema: ”Lera som byggmaterial”

Stundars, Stundarsvägen 5, Solf

torsdag 5.9.2019 kl. 18-20, kaffeavgift 5 €

 

 

På byggnadsvårdskaféet bekantar vi oss med obränd lera och dess många olika möjligheter att använda som ett byggmaterial. Kvällens sakkunnig är Erika Sillander från Lerföreningen rf. Vi besöker även några av byggnaderna på Stundars museiområde.

På kaféet kan du diskutera med sakkunnig specialist om ditt gårdsprojekt. Du kan också fråga och få tips för ditt eget projekt.

Info och anmälningar senast tisdagen den 3.9.2019:

Anni Lehtimäki, tel 050 514 0444 eller e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi

Välkommen!

 

 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00