info@stundars.fi

Bidragsklinik!

Byggnadsvårdskaféet  to 3.10.2019 kl. 18-20

Temat för det sista byggnadsvårdskaféet är sökandet av bidrag. Just nu är det tid att ansöka om bidrag till nästa årets restaureringsarbeten. Museiverkets bidrag kan man ansöka i oktober, och i november kan man ansöka NTM-centralens bidrag. Ni kan ta med eget ansökningsmaterial och vi kan bekanta oss med ansökningarnas ifyllning med råd av myndigheterna. Nu kan man söka bidrag även till museerna och t.o.m. för vård av fornlämningar. Under kvällen kan du fråga och få tips till dina restaureringsprojekt.

Kvällens program:

  • 18 Träff och kaffe i Hantverkarhuset.
    • 18.15 Presentation av kvällens program och sakkunniga. En kort sammanfattning av projektaktiviteterna.
    • 18.30 Byggnadsforskare Outi Orhanen redogör för hur man kan söka bidrag från Museiverket och Överinspektör Juhani Hallasmaa bekantar oss med NTM -centralens ansökningsprocess.
    • 19.15 – 20.00 Sakkunniga svarar på frågorna och kaféets gäster kan fråga och berätta om sina egna projekt. Gemensam diskussion i anslutning till kvällens tema.

Info och gärna anmälningar senast tisdagen den 1.10.2019:

Anni Lehtimäki, tel. 050 514 0444 eller e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi

Sakkunniga som är på plats mm.: 

Juhani Hallasmaa: Överinspektör, NTM-centralen

Outi Orhanen: Byggnadsforskare Österbottens museum

Välkommen med!

 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-02-05
  • 00:00 - 00:00
Book Online