info@stundars.fi

Berättelser om fattigdom

Berättelser om fattigdom
Backstugusittare i Solf

Hurdant var livet för en fattig backstugusittare i Solf vid sekelskiftet 1800-1900? Var i Solf bodde backstugusittarna, hurdant var deras liv och vad livnärde de sig på? En kort återblick på fattigdom i Österbotten.


Bild:  Backstuga, ”Bärimossos”, på Mobacken i Östersolf, byggd av byalaget åt Maria Thors, ”Bäri-Maj” eller ”Bärimosson”, som står i dörröppningen.  Från bok Gunnar Rosenholm: Mitt Solf; en bok om Solfbygden och Stundars hanverkarby. Vasa 1987, s. 75. 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2021-03-25
  • 00:00 - 00:00