info@stundars.fi

Barnens Eftermiddag

Onsdagen den 24.6.2020 kl 13-15.20. Ett gratisevenemang för barn!

Kl 13-14 Hemulens herbarium -workshop. Vi gör ett litet eget herbarium med instruktioner från Hemulens herbarium boken (Förlaget 2020/WSOY 2019, författare Päivi Kaataja) och bekanta oss med Hemulen och vad betyder att samla olika saker liksom växter.
Språk: svenska, finska
Plats: Byskolan, Stundars museiområde.
Förhandsanmälan (max 10 deltagare, åldersrekommendation 8 år och uppåt): info@stundars.fi, 06-57 099 000 (eller 050-4320 688).

Kl 14-14:30 Sagostund: Det Osynliga barnet (Tove Jansson). Platsen är sagolika Stundars museums område, Mjölnarens stugans gård (vid regn i Hemmergården). Samling vid infokiosken.

Kl 14:30-15:30 Utomhuslekar med lekledare.

Arr. Stundars, Förlaget & Korsholms kommun


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-06-09
  • 00:00 - 00:00