info@stundars.fi

Arctic Wood Network

Projektet Arctic Wood Network är ett samarbete mellan sju museer i Norden och Ryssland. Dessa museer har ett särskilt fokus på hantverk och trä som material. Projektets målsättning är att bidra till trähantverkets ekonomiska förutsättningar i Norden och Ryssland genom att bland annat förbättra såväl hantverkarnas som museernas kunskaper inom entreprenörskap. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och Barentssekretariatet) och pågår 2018-2019.

Arctic Wood Network träff på Stundars 24-26.9 ”Ostrobothnian timber houses and wood craft skills”.

I projektet ingår Västernorrlands Länsmuseum – Murberget, Sverige, Klosterbackens museum Finland, Friluftsmuseet Hjerl Hede Danmark, Midt-Troms Museum Norge (projektägare), Kizhi State Open Air Museum Ryssland, Malye Korely Museum Ryssland och Stundars


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2019-09-24 - 2019-09-26