info@stundars.fi

Museitorsdag med varmprat i Smedens stuga

Vårens sista varmprat 28.4 tillägnas veterandagen. Därför ordnas diskussionen på soldattorpet och vi kommer att diskutera soldatrotens inverkan på samhället under svenska tiden. Samma tid som vanligt: kl. 12-15. Fritt inträde.

Soldattorpen blev en samhällsinstitution i Österbotten under 1700-talet, efter stora ofreden. Enligt kontrakt mellan regeringen och allmoge indelades närliggande gårdar i rotar, som var och en höll en soldat i beredskap. I kontraktet ingick för rotens egen soldat ett torp, där han skulle bo vid fredstid. På så vis garanterades en stående armé som kunde snabbt mobiliseras ifall det blev krig, långt innan allmän värnplikt etablerades. 


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

  • 2023-05-30
  • 00:00 - 00:00