Stundars gör ett filmprojekt i våren 2019 i samarbete med bildkonstnär Dragos Alexsandrescu och museipedagog Pia Timberg! Vi filmar 4 kortfilmer i Lekbondstugan (ny), Lekfähuset, Snickarboden och Leklanthandeln. De ca 2-4 minuter långa filmerna publiceras på Stundars hemsida och YouTube-kanal för att visa museets barnverksamhet.

Mera information: Museipedagog Pia Timberg, 050-432 0688, pia.timberg@stundars.fi tar emot anmälningar och svarar på frågor.