Stundars_verksamhetsberättelse2013_web (PDF, 1711 kb)

Stundars_verksamhetsberättelse 2012 (PDF, 1658 kb)

Stundars verksamhetsberättelse 2011 (PDF, 1 418Kb)

Verksamhetsplan 2012 (PDF, 153 Kb).

Stundars verksamhetsberättelse 2010 (PDF, 1 388 Kb)

 

Gällande verksamhet vid Stundars kontakta Stundars kansli tfn 06-344 2200 eller verksamhetsledare Victoria Nylund tfn 044-7635277.