Stundars årsberättelse2016 webb Stundars verksamhetsberättelse2015 Stundars_verksamhetsberättelse2014_web Stundars_verksamhetsberättelse2013_web (PDF, 1711 kb) Stundars_verksamhetsberättelse 2012 (PDF, 1658 kb) Stundars verksamhetsberättelse 2011 (PDF, 1 418Kb) Verksamhetsplan 2012 (PDF, 153 Kb). Stundars verksamhetsberättelse 2010 (PDF, 1 388 Kb)   Gällande verksamhet vid Stundars kontakta Stundars kansli tfn 06 344 2200 eller verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050 355 7106.