Victoria Nylund, tf verksamhetsledare 044-7635277
Peter Båsk, intendent (deltid, i arbete jämna veckor) 050-5575282
Eva-Marie Backnäs, tf museipedagog 050-4320688
Karl-Erik Berg, timmerman 06 344 2200
Annika Harjula-Eriksson, tf forskare 
06 344 2226
Ulla-Britt Lassus, kansli 06-344 2211
Charsten Granholm, timmerman 06-344 2200

Epost till personalen enligt förnamn.efternamn@stundars.fi