Gunilla Sand, verksamhetsledare 050-3557106
Peter Båsk, intendent (deltid, i arbete jämna veckor) 050-5575282
Susanne Lagus, tf museipedagog 06 344 2226
Karl-Erik Berg, snickare 06 344 2200
Annika Harjula-Eriksson, tf forskare 
06 344 2226
Ulla-Britt Lassus, kansli 06-344 2211
Victoria Nylund, projektledare Museala vardagsrum 044-7635277
Charsten Granholm,  snickare 06-344 2200

Epost till personalen enligt förnamn.efternamn@stundars.fi