Gunilla Sand, verksamhetsledare 050-3557106
Eva-Marie Backnäs, tf. museipedagog 050-4320688
Karl-Erik Berg, timmerman (deltid) 06 344 2200
Annika Harjula-Eriksson, forskare
06 344 2226
Ulla-Britt Lassus, kansli 06-344 2211
Charsten Granholm, timmerman (deltid) 06-344 2200
 Heidi Hummelstedt, projekt Bildarkiv  06-344 2226

Epost till personalen enligt fornamn.efternamn@stundars.fi