Gunilla Sand, verksamhetsledare 050-3557106
Eva-Marie Backnäs, museipedagog 050-4320688
Annika Harjula-Eriksson, forskare 06 344 2226
Charsten Granholm, timmerman (tjänstledig) 06 344 2200
Heidi Hummelstedt, projekt Bildarkiv 06-344 2226
Simon Dahl, vaktmästare 06-344 2200
 Maria Blomberg, kanslist  06-344 2200

Epost till personalen enligt fornamn.efternamn@stundars.fi