Gunilla Sand, verksamhetsledare 050-3557106
Peter Båsk, intendent (deltid, i arbete jämna veckor) 050-5575282
Eva-Marie Backnäs, tf. museipedagog 050-4320688
Karl-Erik Berg, timmerman (deltid) 06 344 2200
Forskare (ledig till 30.4.2016) 
06 344 2226
Ulla-Britt Lassus, kansli 06-344 2211
Charsten Granholm, timmerman (deltid) 06-344 2200

Epost till personalen enligt fornamn.efternamn@stundars.fi