Hantverkaregillet Björken r.f. är en förening av aktiva hantverkare som bland annat medverkar på olika hantverkarevenemang på Stundars. Föreningen har ca 100 medlemmar och den använder sig av det gamla skråsystemet med lärlingar, gesäller och mästare.

Om du vill bli medlem eller om du är intresserad av att lära dig något hantverk  - ta kontakt! Se kalendern för olika kurser.

Tidningen Spånkorgen ges ut av föreningen två gånger per år.

Gillesrådets sammansättning år 2018:

Fru ålderman Lena Lithén, Veikars 050-5376004
Fru viceålderman Anna Nordström, Vasa 050-3701683
Skrivare Stina Svarvar, Smedsby 050-3701683
Skattmästare Johannes Hjortman, Kvevlax 0500-665708

 

Övriga i gillesrådet:

Tidningsansvarig Katarina Bengs-Westermark, Vasa
Anders Lindman, Sundom
Hans Österblad, Björköby
Marianne Wasberg, Kuni
Stundars representant Gunilla Sand, Smedsby

hantverkardag2