Hantverkaregillet Björken har utsett nya gesäller och mästare som tilldelades sina diplom vid ett högtidligt tillfälle på Stundars i april 2014.

För att bli gesäll och mästare skall prov avläggas och bedömas av erfarna mästare i Gillet.

" Jag har alltid tyckt om att arbeta med händerna och kunna forma olika material till det jag vill att det skall bli. Att med hjälp av värme och hammarslag kunna förändra järnet, ett hårt material, till den form jag vill ha, det tycker jag är lite magi", säger smidesgesäll Johanna Ahlskog.

"Alla mönster - hur olika de än ser ut - baseras på några få grundslag. Hantverket är fascinerande! Att knyppla betyder för mig att koppla bort allt annat och vara fokuserad på en enda sak - och samtidigt blir resultatet en fin spets", berättar knypplingsgesäll Ulrike Björkqvist.

Nya gesäller
Johanna Ahlskog, smidesgesäll
Maria Blomberg, virkningsgesäll
Ulrike Björkqvist, knypplingsgesäll
Helena "Neppe" Pettersson, berättargesäll
Matti Risku, kopparslagargesäll
Anja Sjöholm, kvacksalvargesäll
Anita Storm, garvargesäll
Patrik Strandberg, smidesgesäll
Siv Tarvos, näverslöjdsgesäll

Nya mästare
Anna-Lena Björkman, bagarmästare
Anders Enlund, snickarmästare
Barbro Heikinmatti, spinnarmästare
Maj-Britt Hjortman stickningsmästare
Ragnar Sandelin, korgmakarmästare
Ann-Mari Svahn, temperamålarmästare