Stundars Hantverkarhus invigningsklart_9.5.2014

Stundars 40 år 1973-2013_11.6.2013

Kurs i nytimring på Stundars 22-26.4.2013

Stundars inviger ny miniatyrmodell över museibyn.

Medlemsbrev_2012.

Tusen barn på Stundars i jultid_27.11.2012

 

 

Gällande verksamhet vid Stundars kontakta Stundars kansli tfn 06-344 2200 eller verksamhetsledare Victoria Nylund tfn 044-7635277.