Medlemsresa till Storkyro

Vi får uppleva 1700-talsmarknaden vid Storkyro gamla kyrka, se utställningen ”Mönstergläjde och färgprakt” med Björköskåp, allmogekläder och säljakt. Vid kyrkan finns också ett Soldatläger med deltagare från flera länder.

kl. 18 startar den stora rekonstruktionen av slaget vid Napue 1714 med ca 350 deltagare från Sverige, Finland, Ryssland, Lettland, Ukraina m.m. Tag med hörselskydd och tältstol.

I bussen finns plats för alla medlemmar, talkojobbare och hantverkare. Anmälan till Gunilla Sand tfn 050-3557106 eller gunilla.sand@stundars.fi senast 3.8.2014.

Start kl. 14.30 från Vasa och kl. 15.00 från Stundars, vi är tillbaka i Solf ca 20.30.

Napue 2014

Stundars söker tf museipedagog

Stundars museum i Korsholm söker tf museipedagog för perioden 1.10.2014-30.9.2015

Av den sökande förutsätter vi högre högskoleexamen, goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska samt erfarenhet från museibranschen.

Som museipedagog vid Stundars ansvarar du för den museipedagogiska verksamheten i form av evenemang och program för olika målgrupper. Sommartid handleder du sommarpersonalen. Du ansvarar även för Stundars marknadsföring i form av tryckt material, websida och social medier. Du deltar även i olika projekt och koordinerar vid behov projektansökningar och redovisningar.

Stundars museum upprätthålls av Stundars r.f. i Korsholm. Till museet hör ca 70 hus och ca 10.000 museiföremål samt arkiv-, textil- och fotografisamlingar. Museet har ca 30.000 besökare per år och personalstyrkan uppgår till nio årsverken. Föreningen driver även en butik och ett sommarcafé.

Vikariatet tillsätts förutsatt att alterneringsledighet beviljas.  Närmare upplysningar ger verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050-3557106 (under tiden 1-14.8.2014).

Sänd en fritt formulerad ansökan med CV senast 14.8.2014 till Stundars r.f., Stundarsvägen 5, 65450 SOLF eller gunilla.sand@stundars.fi.

Namntävling för vårt nya torg

Välj bland namnförslagen nedan och maila in din röst senast 15.8.2014. Torget invigs på Höstmarknaden 14.9.2014. Bland alla som röstat lottar vi ut fina priser. Du kan rösta via mail (info@stundars.fi), Facebook eller på plats i Gros butik.

A. Slöjdtorget
B. Gillestorget
C. Stentorget
D. Rofhökstorget
E. Hantverkartorget

torget

Vernissage 24.6

Vernissage kl 18.30 på Hemmersgårdens vind ”Stickat och virkat ur Karins gömmor” Utställningen pågår 24.6-15.9.2014.

Vernissage kl 19.30 i Fähuset på Fotoutställning ”Stundars grannar”, Sara Bergström och Linus Lindholm. Fotoutställningen visas 24.6.-24.7.2014.

Stundars söker projektarbetare

PROJEKTARBETE  SOM DIGITALISERARE PÅ STUNDARS MUSEUM(2,5 MÅN)

Stundars museum i Korsholm söker projektarbetare (2,5 mån) för digitalisering av bildarkiv. Arbetet kan inledas från 1.8.2014 eller enligt överenskommelse.

Projektarbetaren skall huvudsakligen katalogisera framkallade bilder och förbereda materialet för en kommande digitalisering. I arbetet följs de nationella principer för katalogisering som Museiverket tagit fram.

Av den sökanden förutsätter vi lämpliga studier och eller examen. Tidigare erfarenhet av katalogisering är en fördel samt goda språkkunskaper och förmåga till självständigt arbete.  Projektet stöds av Undervisnings- och kulturministeriet för att främja ungas sysselsättning och den som väljs bör vara under 30 år.

Fritt formulerad ansökan med CV sänds till verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050-3557106 gunilla.sand@stundars.fi senast 5.6.2014.

 

PROJEKTARBETE SOM KONSERVATOR PÅ STUNDARS OCH GRANÖSUNDS MUSEER(3 MÅN)

Stundars museum och Granösunds fiskeläger i Korsholm söker projektarbetare (3 mån) för konservering av föremålssamlingarna. Arbetsinsatsen fördelas så att drygt 2 månader utförs på Stundars och ca 3 veckor på Granösunds fiskeläger. Arbetet kan inledas från 1.8.2014 (eller tidigare) eller enligt överenskommelse.

Projektarbetaren skall göra konserveringsplan med prioritetsordning och åtgärdsförslag för museisamlingarna som består av trä-, metall-, läder och textilföremål.

Av den sökanden förutsätter vi konservatorsstudier och /eller examen samt tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Tillgång till bil och förmåga till självständigt arbete är förutsättningar för ett lyckat arbete. Vi uppskattar även goda språkkunskaper.

Fritt formulerad ansökan med CV sänds till verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050-3557106 gunilla.sand@stundars.fi senast 5.6.2014.

Första maj på Stundars

Förstamajfest på Stundars med Solf blåsorkester, Bjanes musikskola, Double J Twins, Linnea Nylund och Jonathan Streng. Vi invigde Hantverkarhuset och öppnade utställning av Kaj Lindgård i Fähuset.

Foton: Peter Båsk

Stundars söker sommarpersonal

Stundars museum i Korsholm söker sommarpersonal för perioden 23.6-15.8.2014 (samt inhopp i maj och juni 2014).

Du bör vara intresserad av historia och att visa vårt museum på svenska, finska och engelska för både barn och vuxna. Du deltar även i kundbetjäning, försäljning och övriga varierande uppgifter som förekommer på vårt museum. Som sommarpersonal på Stundars sköter du guidningar och levandegör historia med hjälp av rollspel för och med våra besökare.

Vi söker dig som har
studier i historia, etnologi eller andra kulturhistoriska ämnen
praktiska kunskaper i hantverk och djurskötsel
erfarenhet av drama, arbete med människor eller annat utåtriktat arbete
goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska

Sänd in din ansökan med CV senast 21.2.2014 till gunilla.sand@stundars.fi eller victoria.nylund@stundars.fi
Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050-355 7106 eller projektledare Victoria Nylund tfn 044-7635277

Välkommen med på resa!

Välkommen med till Sverige!

 

Projektet Museala Vardagsrum som drivs gemensamt av Sagalund och Stundars museer arrangerar vecka 17 en inspirations- och studieresa till Sverige. Under resan kommer vi att besöka friluftsmuseerna Vallby i Västerås, Gamla Linköping i Linköping och Skansen i Stockholm. Alla dessa är museer som satsar på en bred publikverksamhet och tar fasta på olika kulturarvspedagogiska metoder för att visa sina museer. En av övernattningarna kommer att ske i medeltidsstaden Vadstena. Vi vill bjuda med musei- och hembygdsfolk på studieresan.

Ni står själva för resa, logi och mat men programmet vid de olika besöksmålen bekostas av projektet Museala Vardagsrum.

För mer information om museerna se: www.vallbyfriluftsmuseum.se, www.gamlalinkoping.info, www.skansen.se, www.vadstena.se

Låter detta intressant? Ta kontakt med Victoria Nylund för mer information eller för att anmäla dig till resan.

victoria.nylund@stundars.fi  eller tel. 044-7635277