Stundars söker sommarpersonal

Stundars museum i Korsholm söker sommarpersonal för perioden 23.6-15.8.2014 (samt inhopp i maj och juni 2014).

Du bör vara intresserad av historia och att visa vårt museum på svenska, finska och engelska för både barn och vuxna. Du deltar även i kundbetjäning, försäljning och övriga varierande uppgifter som förekommer på vårt museum. Som sommarpersonal på Stundars sköter du guidningar och levandegör historia med hjälp av rollspel för och med våra besökare.

Vi söker dig som har
studier i historia, etnologi eller andra kulturhistoriska ämnen
praktiska kunskaper i hantverk och djurskötsel
erfarenhet av drama, arbete med människor eller annat utåtriktat arbete
goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska

Sänd in din ansökan med CV senast 21.2.2014 till gunilla.sand@stundars.fi eller victoria.nylund@stundars.fi
Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050-355 7106 eller projektledare Victoria Nylund tfn 044-7635277

Välkommen med på resa!

Välkommen med till Sverige!

 

Projektet Museala Vardagsrum som drivs gemensamt av Sagalund och Stundars museer arrangerar vecka 17 en inspirations- och studieresa till Sverige. Under resan kommer vi att besöka friluftsmuseerna Vallby i Västerås, Gamla Linköping i Linköping och Skansen i Stockholm. Alla dessa är museer som satsar på en bred publikverksamhet och tar fasta på olika kulturarvspedagogiska metoder för att visa sina museer. En av övernattningarna kommer att ske i medeltidsstaden Vadstena. Vi vill bjuda med musei- och hembygdsfolk på studieresan.

Ni står själva för resa, logi och mat men programmet vid de olika besöksmålen bekostas av projektet Museala Vardagsrum.

För mer information om museerna se: www.vallbyfriluftsmuseum.se, www.gamlalinkoping.info, www.skansen.se, www.vadstena.se

Låter detta intressant? Ta kontakt med Victoria Nylund för mer information eller för att anmäla dig till resan.

victoria.nylund@stundars.fi  eller tel. 044-7635277

 

God Jul och Gott Nytt År

Stundars tackar alla besökare, hantverkare och talkojobbare för året 2013! Tack för din insats och ditt intresse för Stundars.

Vi firar jullov 20.12.2013-6.1.2014.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Bengt Brors är Årets Gunnar 2013

Stundars delar ut utmärkelsen Årets Gunnar för andra året.  Utmärkelsen har instiftats för att hedra vår museigrundare Gunnar Rosenholm (1912-1999). Priset ges till en person för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och Rosenholms anda. Anda kan fritt översättas som en insats inom byggnadsvård, hantverk, museipedagogik och bildkonst.

Styrelsen för Stundars r.f. har utsett byaaktivisten Bengt Brors från Solf till Årets Gunnar 2013.

Bengt Brors är ett levande uppslagsverk om Solf. Det som han inte har i sitt huvud, eller hittar på internet, finns i hans stora urklippsarkiv om Solf. Det startade han redan i början av 1970-talet. Här finns urklipp om bemärkelsedagar, dödsannonser, reportage, debattartiklar, ja allt där ordet Solf nämns har han samlat ur alla till buds stående dagstidningar och tidsskrifter.

Ett annat stort arbete som Bengt Brors ansvarar för är fotografialbumen som består av insamlade personporträtt från Solf. Idag består de av närmare 3000 fotografier med insamlad och nedskriven information om varje bild. Såväl urklippsarkivet som fotografialbumen är del av Hembygdsforskargruppen i Solf, där Bengt länge varit aktiv.

Bengt Brors, som till utbildningen är merkonom, har varit kassör i Solf Byaråd allt sedan starten 2000. Inom byarådet har han varit involverad i det mesta som man haft på programmet. Bengt Brors är spindeln i nätet när det gäller att bjuda ut lediga tomter i Solf och han sköter även kontakten till alla intresserade tomtköpare. För närvarande har Bengt Brors sett till att alla bygrupper vid sina postlådor fått namnskylt med byagruppens gamla namn.  Därtill har han medverkat till julbelysningen i Solf, kokning av rödmylla, planteringar av björkar längs byvägen, anskaffandet av tak till busshållplatser, Solfbladet m.m. Listan kan göras mycket lång!

Bengt Brors har i många år varit egen företagare med tomatodling som specialitet. Nu ägnar han tid och krafter åt sin vackra trädgård med äppel- och fruktträd och olika bärsorter samt blommor som han själv drivit upp. De senaste midsommarsöndagarna har han tagit emot församlingen att hålla gudstjänst i trädgården och även stått för kaffeserveringen efteråt.  På samma sätt har han i ca tio års tid bjudit in nyinflyttade Barkamobor till sin trädgård för mat, program och trevlig samvaro. På alla sätt försöker han underlätta för sina medmänniskor genom att låna ut verktyg, upplåta lagerutrymme eller bara ge vänlig uppmärksamhet.

Stundars r.f. vill med utmärkelsen Årets Gunnar lyfta fram en trogen och osjälvisk talkojobbare inom byn. Bengt Brors skapar med sitt engagemang och försynta sätt trivsel och vi-anda i Solf på olika sätt. Han är lokalhistoriskt intresserad och bevandrad, men mån om att göra inflyttare delaktiga i byns historia och traditioner.

Årets Gunnar 2013

För att hedra vår museigrundare Gunnar Rosenholm (1912-1999) har Stundars tagit i bruk en utmärkelse ”Årets Gunnar”.  Koordinator Annina Ylikoski vid det tvåspråkiga barnkulturnätverket BARK fick emotta den första utmärkelsen som delades ut.

Nu är det dags att nominera kandidater för detta år. ”Årets Gunnar” skall ha utfört en ”kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och Rosenholms anda.”  Utmärkelsen kan alltså ges till en enskild person eller till en grupp. ”Anda” kan tolkas fritt som byggnadsvård, hantverk, museipedagogik och konst, d.v.s. ämnesområden som ligger Stundars nära och som var viktiga för Rosenholm. Styrelsemedlemmar och personal vid Stundars kan inte utnämnas. Namnförslag och motiveringar sänds in till verksamhetsledare Gunilla Sand senast 15.11.2013 (gunilla.sand@stundars.fi eller Stundarsvägen 5, 65450 SOLF).

Försäljare till årets julmarknad

Stundars julmarknad hålls söndagen 1 december 2013 kl. 11-16

Vi inbjuder Dig som försäljare som har hantverk, grönsaker och livsmedel av egen produktion till försäljning.

Anmälan till Stundars kansli tfn 06-344 2200 eller per e-post: info@stundars.fi. Du behöver bifoga en förteckning på vad du tänker sälja.

Anmälan och betald marknadsavgift skall ske senast 23.11.2013.

Teambuilding – Tyky-dag med Qigong och Historiska Upplevelser

Vad sägs om att få inleda din dag av välmående ( Tyky-dag) med ett pass qigong i idyllisk miljö med historien i centrum?  Programmet är en kombination av qigong (Wasa Wellness) och Stundars eget Tyky-program, se ovan.  Alternativt kan man byta ut qigongen mot ett pass skrattyoga.

 

 

 

 

 

Qigong kan översättas som rörelse eller arbete med energi. Det är en träningsform som ger både rörelsemeditation och mentalträning samtidigt. Qigong hjälper dig att fylla på din egen energi och ökar din psykiska och fysiska kraft samt får dig att bevara din hälsa. Ett utmärkt redskap för dig som känner att du behöver få ner din stressnivå. Med qigongens hjälp tränar du upp din smidighet och ökar energinivån i kroppen. Träningen kan ske såväl utomhus som inomhus.  Inga förkunskaper behövs utan du kommer långt med ett öppet sinne och mjuka kläder. Qigonginstruktör är Carina Granö-Träskelin från Wasa Wellness.

Skrattyoga -  ett bra sätt att skapa en god stämning i gruppen och på samma gång få träning för magmusklerna. Skrattyoga är avslappnande och uppiggande. Den kan även kombineras med interaktiva föreläsningar om glädjens och skrattets betydelse för hälsan. Instruktör är Sointu Mäki-Lohiluoma från Wasa Wellness.

 

Tid: ca 1,5 h
Gruppstolek: ca 10-25 personer
språk: svenska/finska/engelska
Pris: 460 €

 

Jarl Hemmer 120-årsjubileum

Idag, 18.9.2013, är det 120 år sedan författaren och poeten Jarl Hemmer föddes (1893-1944) i Vasa som son till Balder och Emmy Hemmer. Jarl Hemmer är kanske mest känd för sin roman ”En man och hans samvete” som utkom 1931. Hemmer debuterade redan som 21-åring med diktsamlingen ”Rösterna”.

Jarl Hemmer har uppmärksammats genom två nya böcker.
Fil.dr Marianne Nordmans bok ”Allting är en spegling” om Hemmers poesi och prosa utkommer idag. Tidigare i våras gav Svenska litteratursällskapet i Finland ut ”Ljuset har djup. Jarl Hemmer och idyllen” av Thomas Ek.

Hemmersgården på Stundars är Jarl Hemmers barndomshem där han bodde åren 1895-1912. Huset byggdes år 1886 på Skolhusgatan 8 av byggmästare A. Mannelin för assessor Stenbäck. Huset donerades år 1977 av Vasa Ångkvarns Aktiebolag, och kunde år 1981 återinvigas som kulturgård på Stundars. Arkitekt Marja Kyyhkynen planerade återuppbyggnaden.

Vill du veta mera om Jarl Hemmer kan du läsa här.

Fil.dr Marianne Nordman föreläser om Jarl Hemmer och hans diktning tisdag 29.10.2013 kl. 19 på Stundars.