Projektledarjobb för Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten

Projektledare för Leaderprojekt  Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten Stundars museum i Korsholm har initierat ett Leaderprojekt ” Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”. Projektet är ett utbildningsprojekt som ger information om hållbara renoveringsmetoder och material för husägare. Inom projektet ordnas föreläsningar,

Läs mer

Information till julmarknadsbesökare

Bästa julmarknadsbesökare! På grund av det milda vädret kan vi troligen inte använda parkeringen på Solfvägen. Vänligen följ trafikdirigerarnas anvisningar på söndag. Besökare från Vasa tar sig enklast till Stundars med buss från Vasa stadshus. Avfärd kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 och 14.30. Retur från Solf kl. 12, 13, 14,

Läs mer

Stundars museum är det mest populära museet i Österbotten

Museiverkets statistik för år 2016 visar att Stundars museum i Korsholm är det mest populära museet i Österbotten. Det näst populära museet i Österbotten var Österbottens museum med Terranova (15 255 besök). År 2016 besöktes Stundars av 18 231 gäster, varav 15% av dem var elever från skolor och daghem.

Läs mer

Medlemsresa till Estland

Stundars erbjuder sina medlemmar, hantverkare och talkofolk en intressant resa till Haapsalu mitt i Estlands svenskbygder 9-13.8.2017. Vi gör ett svarsbesök till Aibolands museum (http://www.aiboland.ee/sv/sv-muuseum) som gästade Stundars i augusti 2015 och då deltog i vår Hantverkardag. Haapsalu är Ilon Wiklands hemstad och vi kommer mitt i Den Vita Damens

Läs mer

Lagerförsäljning 18.5

Lagerförsäljning to 18.5. kl 14-18.30 vid Tackholmsvägen i Solf, plåthallen bakom Tähtipyörä. Bygger ni nytt eller renoverar gammalt? • Begagnade dörrar och fönster • Allmogemöbler/andra möbler • Begagnade lavoarer i gott skick • Samt en myckenhet diverse Betalning kontant eller med bankkort.

Läs mer

Tisdag 4.4.2017 öppnar Stundars dörrarna för bröllops- och festfolket!

Dags för bröllop eller fest? Tisdag 4.4.2017 öppnar Stundars dörrarna för bröllops- och festfolket! Kom och bekanta dig med Stundars museiområde, Restaurang Hemmers festlokal och delikatesser samt Cirkas uthyrningsservice och presentbutik. Även andra festspecialiserade företagare presenterar sina produkter, t.ex. Andreas Knips hembageri, Next Beauty, Clippo, Solf gästgiveri …. osv Välkommen

Läs mer

Vårprogram för skolor och dagisar

 Nu är det dags att anmäla sig till Stundars vårprogram för skolor och dagisar! Läs mer här!

Läs mer

Gillar du gamla gårdar och miljöer?

Gillar du gamla gårdar och miljöer? Stundars museum och Korsholms vuxeninstitut planerar ett gemensamt projekt kring österbottniska gårdar och miljöer. Vi vill uppmärksamma den österbottniska timmermanskonsten genom att ordna kurser och evenemang. Det kan handla om byggande, underhåll, inredning, möbler och trädgården. Vad skulle du vilja delta i? Kontakta oss

Läs mer

Vi söker sommarpersonal!

Stundars söker sommarpersonal för perioden 26.6–15.8.2017 (samt inhopp i maj och juni 2017). Som sommaranställd på Stundars sköter du guidningar och levandegör historia med hjälp av rollspel för och med våra besökare. Du bör vara intresserad av historia och att visa vårt museum på svenska, finska och engelska för både

Läs mer

Barbro Heikinmatti från Vörå är Årets Gunnar 2016

Barbro Heikinmatti får utmärkelsen för sina gedigna kunskaper i spinning som hon tillägnat sig efter intensiva självstudier men också  en internationellt krävande examen i ämnet, Certificate of Aciehvement (CoA) år 2013. Barbro har också under många år varit en engagerad kursledare för både nybörjare och längre hunna deltagare i spinning

Läs mer