info@stundars.fi

Årets Gunnar 2018

Nominera Årets Gunnar 2018

Varsågoda och nominera en person, en grupp eller organisation till utmärkelsen Årets Gunnar 2018. ”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut för ”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och vårt museums grundare Gunnar Rosenholms (1912-1999) anda”. 

Utmärkelsen Årets Gunnar delades för första gången ut år 2012 i samband med 100-årsjubileet av museigrundaren Gunnar Rosenholms (1912-1999) födelse. Priset ges till en person, grupp eller organisation för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och Rosenholms anda. Anda kan fritt översättas som en insats inom byggnadsvård, hantverk, museipedagogik eller bildkonst.   Sänd in ditt förslag med motivering till verksamhetsledare Gunilla Sand, gunilla.sand@stundars.fi eller Stundars museum, Solfvägen 5, 65450 SOLF. Senast 18.11.2018 vill vi ha ditt namnförslag.  

Årets Gunnar har tidigare getts till
År 2012 koordinator Annina Ylikoski, barnkulturnätverket BARK/Österbottens förbund
År 2013 hembygdsforskaren Bengt Brors, Solf Korsholm
År 2014 konstvetaren och överintendent Berndt Arell, Sveriges Nationalmuseum
År 2015 byggnadsvårdarna Andrea och Eddie Österåker, Västerhankmo Korsholm
År 2016 hantverkaren, spinnarmästaren och bloggaren Barbro Heikinmatti, Vörå
År 2017 Malax Veterantraktorförening rf, Malax