info@stundars.fi

Kulturen en resurs i integrering

Under de senaste åren har många österbottningar ivrigt varit med och välkomnat asylsökande och kvotflyktingar och hjälpt dem att anpassa sig till samhället. Även vi här på Stundars vill dra vårt strå till stacken och ge nykomlingarna möjlighet att lära känna oss, och vi dem, under trivsamma förhållanden.

I maj 2016 godkändes vår Leader-ansökan "Kulturen en resurs i integrering". Svenska kulturfonden har också beviljat projektbidrag.  Projektets huvudsakliga målgrupp är asylsökande, kvotflyktingar och andra nyfinländare i Korsholm, Malax och Vasa. Vi erbjuder korta hantverkskurser, kulturhistoriskt program och tidsresor där målgruppen får bekanta sig med finsk kultur, identitet och historia. Som kursdragare fungerar Stundars egen personal och hantverkargillet Björkens hantverkare. Vid behov anlitar vi även utomstående lärare. 

Projektets samarbetsparter är mottagningscentralerna och kommunernas flyktingkoordinatorer, frivilligorganisationer och bygdens övriga integrationsprojekt. Projektet fortsätter under 2018. 

Om du vill delta i vår verksamhet kan du kontakta projektansvariga Maria Blomberg tel. 3442200, mejl: info(at)stundars.fi