info@stundars.fi

Vi söker sommarpersonal!

sommarpersonal2 Stundars söker sommarpersonal för perioden 25.6–15.8.2018 (samt inhopp i maj och juni 2017). Som sommaranställd på Stundars sköter du guidningar och levandegör historia med hjälp av rollspel för och med våra besökare. Du bör vara intresserad av historia och att visa vårt museum på svenska, finska och engelska för både barn och vuxna. Du deltar även i kundbetjäning, försäljning och övriga varierande uppgifter som förekommer på vårt museum.

Vi söker dig som har:
- examen från gymnasium/yrkesskola eller studier i historia, etnologi eller andra kulturhistoriska ämnen 
- praktiska kunskaper i hantverk, djurskötsel, erfarenhet av drama, arbete med människor eller annat utåtriktat arbete
- goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska

Sänd in din ansökan med CV senast fredag 2.3.2018 till gunilla.sand(at)stundars.fi . Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050 355 7106.