info@stundars.fi

Lagerförsäljning 18.5

Lagerförsäljning to 18.5. kl 14-18.30 vid Tackholmsvägen i Solf, plåthallen bakom Tähtipyörä. Bygger ni nytt eller renoverar gammalt? • Begagnade dörrar och fönster • Allmogemöbler/andra möbler • Begagnade lavoarer i gott skick • Samt en myckenhet diverse Betalning kontant eller med bankkort.