info@stundars.fi

Lagerförsäljning 18.5

Lagerförsäljning to 18.5. kl 14-18.30 vid Tackholmsvägen i Solf, plåthallen bakom Tähtipyörä.

Bygger ni nytt eller renoverar gammalt?
• Begagnade dörrar och fönster
• Allmogemöbler/andra möbler
• Begagnade lavoarer i gott skick
• Samt en myckenhet diverse
Betalning kontant eller med bankkort.